فردوسی پور دنبال چه چیزی بود؟

نظرات (0)

 

 

 

 

 

 

بغض "عادل" هر لحظه امکان داشت که بترکد. برنامه او چنگی به دل نمی زد. شاید اولین تاثیرات مجادله با سازمان تربیت بدنی همین افت فاحش باشد، شاید هم این افت، تعمدی و ناشی از خواسته تهیه کننده برنامه نود بوده است؛ اما هرچه که بود، اولین برنامه نود پس از یک هفته جنگ و جدل میان صدا و سیما و سازمان تربیت بدنی، آش دهان سوزی از کار در نیامد.
   

چهره عادل فردوسی پور در همان لحظه آغاز برنامه نود شب گذشته از دلخوری او حکایت می کرد. آنهایی که طی سالهای فعالیت برنامه نود پای ثابت این برنامه صرفاً فوتبالی بوده اند، هرگز چنین چهره ای را از مجری و تهیه کننده اکتیو آن سراغ نداشتند.
در حالیکه پیش از برنامه شب گذشته حرف و حدیث های فراوانی پیرامون سرنوشت جدال صدا و سیما و سازمان تربیت بدنی به گوش می رسید و گروهی از عقب نشینی صدا و سیما – بخوانید برنامه نود – و برخی از آشتی کنان طرفین خبر می دادند، اما چهره عادل و بی تفاوتی ملموس وی رنگ و بوی آتش بس نداشت.
لابد شما نیز با ما هم عقیده اید که یکی از ضعیف ترین برنامه های نود سالهای اخیر، همین برنامه ای بود که دیشب روی آنتن رفت.
فردوسی پور گرچه یکبار در ابتدا و یکبار نیز در انتهای برنامه وعده پرداختن به موضوع اختلافات اخیر در آینده را داد، اما آنهایی که از اتفاقات پشت پرده و جلسات و مکالمات تلفنی مسئولان صدا و سیما و سازمان تربیت بدنی اطلاع دارند، به ضرس قاطع می گویند که این داستان به صفحه پایانی خود نزدیک است.
تهیه کننده نود که پر واضح بود تحت تاثیر اتفاقات یک هفته گذشته، جلوی دوربین قرار گرفته و برنامه اجرا می کرد، بیش از هر کس دیگری از نتایج مذاکرات مسئولان دو جناح دیگر مطلع است. او می داند که بحث حذف نود هرگز مطرح نبوده و تنها موضوع مورد نظر سازمان تربیت بدنی تغییر رویکرد این برنامه است.
فردوسی پور که قرار بود از شب گذشته این تغییر رویکرد را به منصه ظهور بگذارد و حتی طبق شنیده ها طرحی ویژه در حمایت از تیم ملی پیاده کند، با روی آنتن بردن برنامه ای که حالت قهریه داشت، یک هدف را دنبال می کرد و آنهم مرتبط ساختن افت فاحش برنامه پربیننده نود با فشارهای سازمان تربیت بدنی بود و این موضوعی است که نه سازمان تربیت بدنی می خواهد و نه صدا وسیما.
بدیهی است که کارکرد یک برنامه ورزشی پربیننده نباید با مصالح ملی در تضاد باشد و اگر قرار است برنامه ای مثل نود برورزش و جامعه تاثیر بگذارد آن تاثیر می بایست مثبت و در جهت پیشبرد اهداف والای ورزش باشد.
از سوی دیگر تغییر رویکرد برنامه نود که خواسته منتقدان این برنامه است، نباید مساوی باشد با افت این برنامه و نزول آن در حد دیگر برنامه های ورزشی سیما.منبع:برنا

Dream Theme - Translated By Theme Studio - Powered By creativity.blogsky.com